หมวดหมู่: TRAVEL

เลขาธิการนายกฯ เป็นประธานปิด “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม” ประจาเดือน พฤศจิกายน 2560 รายได้กระจายสู่เกษตรกรกว่า 30 ล้านบาท

วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2560) ณ เวทีกลางตลาดคลองผดุงกรุงเก […]
Read More

ก.เกษตรฯ…ชงปั้น “ปลากัด” เป็นสัตว์น้ําประจําชาติ พร้อมเสริมศักยภาพเกษตรกรไทยสู่ผู้ประกอบการ SMEs 4.0

     ก. เกษตรฯ เตรียมปั้น “ปลากัด” เป็นสัตว์น้ำประจําชา […]
Read More