เยี่ยมชม “สยาม สเนล อีโค่ ฟาร์ม : ฟาร์มหอยทาก” เชิงนิเวศแห่งแรกในเอเชีย

เยี่ยมชม “สยาม สเนล อีโค่ ฟาร์ม : ฟาร์มหอยทาก”

เชิงนิเวศแห่งแรกในเอเชีย

SNAIL8 – 8 มหัศจรรย์ ฟื้นผิวสวย

สยามสเนล คือ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องหอยทากและเมือกหอยทาก ที่ทำการศึกษาค้นคว้ามาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี จนได้ผลงานวิจัยเรื่อง การใช้เมือกหอยทากสายพันธุ์ไทยในอุตสาหกรรมความงาม โดยทีมนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำทีมโดย ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ปัญหา อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยซิสเทมาติกส์ของสัตว์ และผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
หอยทากไทยดีที่สุดสำหรับผิวของคนไทยและคนเอเชีย

ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา

ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ปัญหา อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าหน่วย ปฏิบัติการวิจัย ซิสเทมาติกส์ของสัตว์และผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องหอยและทำการศึกษาค้นคว้าเรื่องเมือกหอยทากมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี

ดร. สมศักดิ์ ปัญหา

กล่าวว่า หอยทากสายพันธุ์ไทยมีอยู่ 600 กว่าสายพันธุ์ ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษที่มากกว่าหอยทากสายพันธุ์
จากต่างประเทศ เนื่องจากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องเผชิญเชื้อโรคในเขตร้อน จึงมีสารที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อโรค
ที่มีความหลากหลายได้ดีกว่า และเมื่อเปรียบเทียบความเข้มข้นของเมือกหอยทากพบว่าเมือกหอยทาก
สายพันธุ์ไทยมีสารสำคัญที่ให้ประสิทธิภาพสูงกว่าเมือกหอยทากสายพันธุ์ต่างประเทศถึง 30 เท่า

SNAIL8

 ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ปัญหา

ศ.ดร.อัญชลี ทัศนาขจร ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว ,ศ.ดร.อัญชลี ทัศนาขจร ศ.ดร.กฤษณะ เนียมมณี
การเลือกใช้เมือกเอาเฉพาะจากส่วนแมนเทิล ซึ่งเป็นเมือกที่มีคุณภาพดีที่สุดโดยในการผลิตต้องให้ความอบอุ่นในอุณหภูมิที่เหมาะสม และใช้การสัมผัสที่นุ่มนวลบริเวณขอบเปลือกด้านในที่ติดกับแมนเทิล เพื่อให้หอยทากขับเมือกออกมา สยามสเนลมีเทคโนโลยีในการกรองให้ได้เมือกหอยทากที่มีโมเลกุลเล็ก ซึ่งจะทำให้สารบำรุงผิวต่างๆ สามารถซึมซาบเข้าสู่ผิวได้อย่างล้ำลึกและรวดเร็ว โดยไม่ก่อให้เกิดการอุดตัน และไม่ทิ้งความมันไว้บนผิว ทุกผลิตภัณฑ์ของสยามสเนล คือผลิตภัณฑ์ที่มาจากคุณค่าแท้ของเมือกหอยทากฟาร์มเลี้ยงเชิงนิเวศที่เหมาะสมกับการเก็บเมือกใช้งาน

ECO SEMI-NATURAL FARMINGเลี้ยงในฟาร์มกึ่งธรรมชาติ บนพื้นที่ 10 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่ ครึ่งหนึ่งเป็นบ่อน้ำ ซึ่งมีความลึกมากกว่า 5 เมตร เพื่อให้สามารถเก็บน้ำ ไว้สำหรับให้ความชุ่มชื้นได้ตลอดปีจำลองขึ้นให้เหมือนกับแหล่งอาศัยดั้งเดิมของหอยทากแต่ละสายพันธุ์ที่มาจากถิ่นฐานที่ต่างกัน เลือกต้นไม้ที่หอยแต่ละชนิดชอบ อยู่อาศัยการจัดระบบนิเวศน์ที่ต้องอยู่ร่วมกันและพึ่งพากับสัตว์ชนิดอื่น เช่น ไส้เดือน กิ้งกือ มีระบบปรับอุณหภูมิและความชื้น อัตโนมัติ พร้อมทั้งมีการติดตามผ่านระบบออนไลน์ รวมไปถึงการให้อาหารสูตรเฉพาะ เพื่อให้หอยทากผลิตเมือกที่มีปริมาณสาร ออกฤทธิ์บำรุงผิวพรรณในปริมาณที่เหมาะสมนำหอยทากเข้าพักในโรงเรือนสะอาด และให้อาหารสูตรที่เหมาะสมก่อนนำไปเก็บเมือก ซึ่งใช้การสัมผัสที่นุ่มนวลบริเวณ ขอบเปลือกด้านในติดกับส่วนแมนเทิล เพื่อให้หอยทากหลั่งเมือกออกมา ใช้เวลา 2-3 นาทีต่อการสัมผัส ในแต่ละครั้ง จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่ทำให้หอยทากได้รับบาดเจ็บหรือระคายเคือง

เมือกหอยทาก

เมือกหอยทากไทยดีกว่าเมือกหอยทากจากต่างประเทศจริงหรือ
จากผลงานวิจัยเปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์เซรั่มเมือกหอยทาก และสุ่มเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเมือกหอยทากจากต่างประเทศในปริมาณโปรตีนสุทธิในเมือกหอยทากในปริมาตรที่เท่ากัน พบว่าเมือกหอยทากสายพันธุ์ไทยจากบริษัทสยามสเนล จำกัด เป็นเมือกหอยทากที่อุดมไปด้วยโมเลกุลของเปปไทด์ และโปรตีนจำนวนมาก โดยโมเลกุลโปรตีนสุทธิที่มีในเมือกหอยทากสกัดเข้มข้นมีความเข้มข้นถึง 50mg/L ขณะที่ในเมือกหอยทากจากต่างประเทศมีความเข้มข้นเพียง 1-2 mg/Lและยังสามารถต้านเชื้อจุลชีพ ทั้งเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา โดยมีฤทธิ์ในการต่อต้านเชื้อโรคได้สูงกว่าและมีสารออกฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเมือกหอยทากจากต่างประเทศประมาณ 30 เท่า และด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่กรองให้ได้เมือกหอยทากโมเลกุลเล็ก ทำให้สามารถซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างล้ำลึกและมีประสิทธิภาพไม่ก่อให้เกิดการอุดตัน และสามารถนำมาผลิตเซรั่มที่คงความเข้มข้นไว้ได้ถึง 100%ซึ่งเมือกหอยทากของสยามสเนลนี้ถูกนามาใช้เป็นส่วนผสมหลักในทุกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวของ SNAIL 8
เมือกหอยทากที่ดี ตบแล้วต้องยืดจริงหรือไม่?

หอยทาก

โดยลักษณะของเมือกหอยทากที่แท้จริงนั้น จะไม่มีการยืด แต่เนื่องจากในปัจจุบันผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากเมือกหอยทากมีส่วนผสมหลายอย่าง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ อะคริเลท โพลิเมอร์ (Acrylate Polymer) โดยสารดังกล่าวมีโมเลกุลที่เป็นเส้นยาว จึงทำให้มีความหนืดและยืดที่มากกว่า ซึ่งข้อเสียคือทำให้ซึมเข้าสู่ผิวยากและจะทาให้เกิดการอุดตันรูขุมขนที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิว
สร้างผลงานวิจัยหิ้งสู่ห้างหลากหลายผลิตภัณฑ์สู่ตลาดในประเทศและตลาดโลก
ในทุกวันนี้กระแสเมือกหอยทากกำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเครื่องสำอางชื่อดังประเทศหนึ่งของโลก และได้คิดค้นผลิตครีมบำรุงที่มีส่วนผสมของเมือกหอยทากขึ้น จนได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากจากลูกค้า มียอดขายถล่มทลายทั่วโลก

เมืองไทยของมีหอยทากสัญชาติไทยชนิดหนึ่ง ชื่อ “หอยทากนวล” (Hemiplecta Distincta)เป็นหอยทากที่พบมากแถบภาคอีสานและภาคเหนือของไทย รวมทั้ง ประเทศเพื่อนบ้านในแถบอินโดจีนด้วย มีเมือกที่อุดมไปด้วยสารธรรมชาติหลายชนิด มีสรรพคุณช่วยบำรุงผิวพรรณ ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา จึงช่วยรักษาสิวได้ดี มีสารออกฤทธิ์ต้านเชื้อโรคที่อยู่ในเขตร้อน ทำให้เหมาะกับสภาพผิวของคนไทยและคนเอเชีย

ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ได้นำเมือก “หอยทากนวล” มาทำการศึกษาและวิจัยอย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการสกัดออกมาได้เป็นเซรั่มเมือกหอยทากบริสุทธิ์ ที่มีความเข้มข้นกว่าตามท้องตลาดทั่วไปถึง 30 เท่า ภายใต้ชื่อแบรนด์ว่า “Siam Snail” (สยาม สเนล)ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมการบำรุงผิว SNAIL8มีผลิตภัณฑ์ดังนี้

เซรั่มบำรุงผิวจากคุณค่าแท้เมือกหอยทากเฉพาะจากส่วนแมนเทิลสูตรเข้มข้น, เซรั่มบำรุงผิวเข้มข้นสูตรไวท์เทนนิ่ง,ครีมบำรุงผิวแอนไทเอจจิ้ง (เดย์ครีม)จากคุณค่าแท้เมือกหอยทากเฉพาะจากส่วนแมนเทิล ,ครีมบำรุงผิวแอนไทเอจจิ้ง (ไนท์ครีม) จากคุณค่าแท้เมือกหอยทากเฉพาะจากส่วนแมนเทิล
,ครีมกันแดดสำหรับผิวหน้า สูตรเข้มข้น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าลดเลือนริ้วรอย (มาส์กแผ่น) สูตรเข้มข้น
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเพื่อผิวกระจ่างใส (มาส์กแผ่น) สูตรเข้มข้น
ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์รวม 6 ชนิดแล้ว โดยวางจำหน่ายที่ร้านวัตสันทุกสาขา, โอสถศาลา ซึ่งเป็นร้านขายยาของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ, วุฒิศักดิ์ คลินิก ทุกสาขา, save drug ทุกสาขา และที่คิงเพาเวอร์ รางน้ำ รวมทั้งยังจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ เฟซบุ๊กของสเนลเอท และลาซาด้า

“เมื่อปีที่ผ่านมาเราผลิตในแบรนด์สยามสเนล และจำหน่ายภายในจุฬาฯ ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมาก จนทำมาได้ปีกว่า บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในวุฒิศักดิ์ คลินิก ได้เข้ามาร่วมลงทุนและถือหุ้นเป็นสัดส่วน 50% ส่วนกลุ่มผู้เริ่มก่อตั้งยังถือหุ้นอยู่สัดส่วน 50% โดยผู้ร่วมทุนรายใหม่มีเป้าหมายอยากจะขยายสเนลเอท ไปสู่ตลาดโลก หลังจากมีผู้ถือหุ้นรายใหม่เข้ามา จะทำให้เราสามารถทำแผนการตลาดและขยายผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น ในอนาคตยังสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้ครบไลน์ เช่น นอกจากจะมีซีรั่มแล้ว ก็จะเพิ่มตัวคลีนเซอร์ และกลุ่มสกินแคร์ทั้งหมด นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาสูตรไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชาย หรือผลิตภัณฑ์สำหรับบอดี้ได้อีก จากขณะนี้เราจะเน้นผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหน้า”
ด้านยอดขาย เมื่อปี 2015 ซึ่งเป็นการผลิตและจำหน่ายกันเองมียอดขายประมาณ 20 กว่าล้านบาท และในปีนี้หลังจากมีผู้ถือหุ้นใหม่ ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ ขยายตลาดมากขึ้น และทำแบรนดิ้ง ทำให้ยอดขายปี2016มียอดขาย 300 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาหลายเท่าตัว ส่วนการลงทุนที่ผ่านมา บริษัทใช้เงินลงทุนไปแล้วมากกว่า 50 ล้านบาท ในจำนวนนี้ 30 ล้านบาทเป็นการลงทุนสร้างฟาร์มหอยทาก ซึ่งเป็นฟาร์มแบบกึ่งธรรมชาติ รวมทั้งโรงรีดเมือก โรงกรองเมือกและผลิตเมือก ซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้จะผลิตในประเทศไทยทั้งหมด จากนั้นจะส่งไปยังโรงงานผลิตที่เกาหลีใต้
ผลงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างรับรางวัลมาตรฐานระดับนานาชาติ

แบรนด์สเนลเอท เป็นเจ้าเดียวที่ใช้สารสกัดจากเมือกหอยทากสายพันธุ์ไทยแท้ๆ ซึ่งก็ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติมาแล้ว รางวัลแรกที่ได้รับคือจากสำนักวิจัยแห่งชาติ (วช.) รางวัลมาตรฐานระดับนานาชาติ อาทิ คว้าเหรียญทองในงาน 44th International Exhibition of Invention of Geneva ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย Premium Products of Thailand-The Pride of Thais ในงาน THAILAND INDUSTRY EXPO 2016

รางวัล Premium Product of Thailand
ปี 60 เป้ายอดขาย100ล้านและปี61เพิ่มเท่าตัว200ล้านบาท
ขายในประเทศ ด้านต่างประเทศมีเข้ามาเจรจาซื้อทั้งรูปแบบเมีอกและผลิตภัณฑ์
ประเทศที่เจรจาซื้อมีเกาหลี ยุโรป กำลังปรับเปลี่ยนฟาร์มเป็นแลนด์มาร์คเพื่อการท่องเที่ยวโดยรัฐบาลสนันสนุน อยู่ในขั้นตอนดำเนินการ พร้อมทั้งเตรียมลงทุนจัดตั้งภิพิธภัณฑ์หอย

SNAIL8 – 8 มหัศจรรย์ ฟื้นผิวสวย

SNAIL8 – 8 มหัศจรรย์ ฟื้นผิวสวย

SNAIL8 – 8 มหัศจรรย์ ฟื้นผิวสวย

SNAIL8 – 8 มหัศจรรย์ ฟื้นผิวสวย

SNAIL8 – 8 มหัศจรรย์ ฟื้นผิวสวย

SNAIL8 – 8 มหัศจรรย์ ฟื้นผิวสวย

SNAIL8 – 8 มหัศจรรย์ ฟื้นผิวสวย

SNAIL8 – 8 มหัศจรรย์ ฟื้นผิวสวย

SNAIL8 – 8 มหัศจรรย์  ฟื้นผิวสวย

สนใจซื้อสินค้าได้ที่Call 080-579-8888 / 099-5423965/ 02-044-9779   Line :@Snail8

Facebook : /snail8   IG : Snail8_bysiamsnail หรือ www.snail8.com สามารถหาซื้อได้ที่ร้าน Watsons 300 สาขาทั่วไทย ร้าน Save Drug ร้านยาโอสถศาลา Boots และ King Power  และ วุฒิศักดิ์คลินิก

ติดต่อ Marketing Manager Snail8 โทร 092-365-0549  Mail : mktsiamsnail@gmail.com

บริษัท สยามสเนล จำกัด

942/119อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ 1ชั้น 4ถนนพระราม 4แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรักกรุงเทพมหานคร

เวลาทำการ จันทร์ -ศุกร์ เวลา 9.00 -17.00น

Facebook Comments
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.