โรงพยาบาลพญาไทเปิดตัวหลักสูตร “Phyathai Basic Life Support Program” ในงาน YPO Forum Family 2017

โรงพยาบาลพญาไทเปิดตัวหลักสูตร “Phyathai Basic Life Support Program”

ในงาน YPO Forum Family 2017

Phyathai Basic Life Support Program

โรงพยาบาลพญาไทเปิดตัวหลักสูตร Phyathai Basic Life Support Program หลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรเจค “Phyathai Alarm Center” มุ่งหวังส่งเสริมความรู้ทางการแพทย์เพื่อประชาชน ผ่านหลักสูตรต่างๆ ภายใต้การกำกับดูแลจากทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

Phyathai Basic Life Support Program

YPO Forum Family
เปิดตัวครั้งแรกในงาน “ YPO Forum Family” ประจำปี 2560 (YPO : Young Presidents’ Organization คือองค์กรผู้นำรุ่นใหม่) ภายในงานโรงพยาบาลพญาไทได้ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นทางการแพทย์ โดยมีทีมพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ CPR ที่ถูกวิธี รวมถึงการปฐมพยาบาล (First Aid) และการล้างมือที่ถูกสุขอนามัย ให้กับผู้สนใจภายในงาน นอกจากนี้ยังมีนักพัฒนาการเด็ก มาให้ความรู้และตอบคำถามเกี่ยวกับภัยเงียบที่คุกคามเด็กในยุคปัจจุบัน อาทิ การติดเกมและติดจอ ซึ่งส่งผลกระทบให้เด็กสมาธิสั้น เกิดปัญหาด้านสายตา รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย

เปิดตัวหลักสูตร Phyathai Basic Life Support Program
จากกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงาน รพ.พญาไท มุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้ทางการแพทย์ที่ถูกต้องแก่ประชาชน โดยสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน หรือในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มความปลอดภัย เสริมสร้างสุขภาพและสุขอนามัยที่ดีในสังคม

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร Phyathai Basic Life Support Program ได้ที่ 02-617-2444 ต่อ 1722

Facebook Comments