เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ รณรงค์ให้คนไทยสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย

เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ รณรงค์ให้คนไทยสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย

เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ รณรงค์ให้คนไทยสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย

            บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ผู้ให้บริการด้านประกันสุขภาพระดับโลก ร่วมสนับสนุนงานครบรอบ 120 ปี โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ มินิมาราธอน 2018 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จะนำเข้าสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติชุมชนเขตสาทร และชุมชนใกล้เคียง

เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ รณรงค์ให้คนไทยสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย

            นอกจากสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานเอ็ทน่า ยังได้ร่วมวิ่งไปกับผู้รักสุขภาพ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย และภายในงานเอ็ทน่า ประกันสุขภาพ ยังได้เปิดบูธให้ร่วมสนุก อาทิ กิจกรรมถ่ายภาพเพื่อเก็บเป็นที่ระลึก รวมถึงให้ข้อมูลการดูแลสุขภาพในรูปแบบต่างๆ ให้กับผู้ที่มาร่วมงานงอีกด้วย

มร.นิโคลัส จอห์น พอตเตอร์ กรรมการผู้จัดการ

            มร.นิโคลัส จอห์น พอตเตอร์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า  การร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักกิจกรรมนี้ เนื่องจากเอ็ทน่า เห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของบริษัทฯ
ที่ต้องการให้สมาชิกมีสุขภาพที่ดี และเรายังส่งเสริมการทำกิจกรรมเพื่อสังคมซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ รณรงค์ให้คนไทยสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย

Facebook Comments