แอ่วน่านเน้อเจ้า

แอ่วน่านเน้อเจ้า

แอ่วน่านเน้อเจ้า
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดน่านให้ก้าวไปข้างหน้าอีกขั้น นำผลิตภัณฑ์คุณภาพของชุมชนต่างๆในจังหวัดน่าน เช่น ชุมชนบ่อสวก ชุมชนตาบลในเวียง-บ้านหนองเต่า ชุมชนตำบลม่วงตึ๊ด และ แบรนด์น่านเน้อเจ้ามาจัดแสดงในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 46 ตอกย้ำความสำเร็จของผลิตภัณฑ์คุณภาพด้วยดีไซน์อันโดดเด่นของวัตถุดิบผ้าทอพื้นถิ่นอันมีอัตลักษณ์เฉพาะของชุมชนต่างๆในจังหวัดน่าน สู่ของฝากอันทรงคุณค่าที่ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็ว โดยมีองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

(องค์การมหาชน) หรือ อพท. พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ให้การสนับสนุน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึง การเข้าถึงช่องทางการจัดจาหน่าย เพื่อเป็นการสนับสนุนชุมชนในจังหวัดน่านเองให้มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า ตามแบบฉบับวัฒนธรรมท้องถิ่นชาวน่าน สร้างรายได้ให้กับชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยระหว่างวันที่1-4 มีนาคม พ.ศ. 2561 นี้ ชุมชนต่างๆในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านมีการนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่น่าสนใจ มาจัดแสดงภายในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 46 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บูธ B024-037 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆภายในงานให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น และยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนในจังหวัดน่าน ไปจัดแสดงในงาน ไทยเฟสติวัล ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งคาดการว่าจะได้รับการยอมรับและการตอบรับเป็นอย่างดี สำหรับผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่างๆ ในจังหวัดน่านให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นกับชาวญี่ปุ่น ด้วยเช่นกัน

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

Facebook Comments
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.