มหกรรมสุขภาพเพื่อคนรักษ์หัวใจ Follow Your Heart Power Your Life #ตามหัวใจให้ทันโรค

 

 ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

จัดมหกรรมสุขภาพเพื่อคนรักษ์หัวใจ เปิดตัวแคมเปญสุขภาพพร้อมรณรงค์ภายใต้โครงการ Follow Your Heart Power Your Life #ตามหัวใจให้ทันโรค” เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ และกระตุ้นเตือนภัยโรคหลอดเลือดหัวใจ ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ภายใต้ประเด็นรณรงค์แบบ Heart Four-D ดูแลสุขภาพ…ให้ใจดี 4 มิติ

 

โดยมี ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมชั้น อาคารรัฐประศาสนภักดี (B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 

เผยสถานการณ์โรคหลอดเลือดหัวใจในประเทศไทย ยังเป็นกลุ่มโรคที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับ และพบสถิติมีค่าเฉลี่ยอัตราการตายสูงสุดในกรุงเทพมหานคร ณ ปัจจุบัน รูปแบบของโรคภัยเปลี่ยนจากโรคติดเชื้อไปเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs (Non  communicable Diseases) ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพต่างๆ เช่น สูบบุหรี่ ดื่มสุรา กินอาหารหวาน มัน เค็ม อารมณ์ความเครียด และที่สำคัญคือการขาดการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน โดยมีกลุ่มโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดเป็นหนึ่งในกลุ่มโรค NCDs ที่สำคัญ ทั้งนี้ โรคหัวใจขาดเลือดยังคงมีสถานการณ์ความรุนแรงจากอัตราตายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการพบข้อมูลภาวะแทรกซ้อนโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เนื่องจากความตระหนักรู้ถึงภัยด้านสุขภาพของประชาชนยังไม่เพียงพอในการป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพราะคนไทยยังเป็นและเสียชีวิตด้วยโรคที่ป้องกันได้  ……………

Facebook Comments
Tags: