ข่าวสารจากโรงพยาบาลศิริราช

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปโรงพยาบาลศิริราช
# เปิดรับสมัครฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็ก รุ่นที่ 27 แล้ว!
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช จัดโครงการหลักสูตรฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็ก รุ่นที่ 27  ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน – 20  กรกฎาคม 2561 (7 สัปดาห์)  โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเด็ก จบแล้วได้ประกาศนียบัตรรับรองจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้และประสบการณ์การเลี้ยงเด็ก และเทคนิคการเสริมสร้างพัฒนาการตามวัย พร้อมการฝึกภาคปฏิบัติ เป็นต้น  จึงขอเชิญผู้สนใจที่อายุมากกว่า 18 ปี  สุขภาพแข็งแรง จบการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า   สมัครได้จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561  ณ ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช (ข้างตึกปฐมภูมิ)  ในวันเวลาราชการ  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2419 5722, 0 24197626 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.si.mahidol.ac.th/th/division/daycare
# ชวนร่วม สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์  คณะเทคนิคการแพทย์  และคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา  ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561  ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี รพ.ศิริราช ทั้งนี้ จะมีพิธีเปิดและถวายสังฆทานในวันที่  21  พฤษภาคม  2561  เวลา 09.30 น.  ภายในงานชมนิทรรศการ ฟังบรรยายธรรม ทอดผ้าป่าสามัคคี และสนทนาธรรมช่วงเวลา 12.15 – 13.30 น. และเวลา 16.30 – 18.00 น. ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพุทธบูชาโดยทั่วกัน สอบถามเพิ่มเติม งานคุณธรรมและจริยธรรม โทร.  0 2419 9435, 08 8874 1949
# Essential skills for clinical teachers เข้าใจ เข้าถึงอย่างมีประสิทธิภาพ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “Essential skills for clinical teachers รุ่นที่  2 ประจำปี  2561  ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ชั้น 2   ขอเชิญอาจารย์แพทย์ผู้สนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ http://www1.si.mahidol.ac.th/…/con…/conference/sm_index.php สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2419 9978, 0 2419 6637 (สุวรรณี, พิราวรรณ) หรือ e-mail : shee.mahidol@gmail.com
งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โทร. 0 2419 7649, 0 2419 8992
Facebook Comments