โซนี่ พิคเจอร์ส ประเทศไทย ประกาศแยกตัว !!! แยก เพื่อ ใหญ่ , แตก เพื่อ โต 

โซนี่ พิคเจอร์ส ประเทศไทย ประกาศแยกตัว !!! แยก เพื่อ ใหญ่ , แตก เพื่อ โต 

โซนี่ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนต์ (ประเทศไทย) จำกัด

“โซนี่” เปิดตัวค่ายหนังใหม่ในนาม “โซนี่ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนต์”โหมโรงด้วยหนังยักษ์ สไปเดอร์แมน โฮมคัมมิ่ง ที่ผงาดทุบสถิติหนังทุกเรื่องของโซนี่

โซนี่ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ประเทศไทย ภายใต้การบริหารโดย “คุณรชต ธีระบุตร” กรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ฯ พร้อมด้วย “คุณดุจดาว พรหโมบล ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายการตลาด” 2 ผู้บริหารจาก ค่ายหนังคุณภาพ

Sony Pictures

คุณดุจดาว พรหโมบล ผู้อำนวยการบริหารฝ่าย การตลาด โซนี่ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนต์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารจามจุรีสแควร์ กรุงเทพฯ 10 สิงหาคม 2560 – โซนี่ พิคเจอร์ส สตูดิโอ หน่ึงในค่ายหนังเมเจอร์ของ ฮอลลีวู๊ด ประกาศตั้งค่ายหนังใหม่ภายใต้ช่ือ “โซนี่ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนต์” ใน 3 ประเทศหลักใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมถึงประเทศไทยหลังเปิดดำเนินธุรกิจร่วมทุนกับค่าย วอลท์ ดิสนีย์ สตูดิโอ เพื่อจัดจำหน่ายภาพยนตร์คุณภาพมากว่า 2 ทศวรรษ พร้อมส่งคาราวานภาพยนตร์หลากฟอร์ม หลายรสในปี 2017 ให้คอหนังชาวไทยได้สมัผัสประสบการณ์บันเทิงตลอดทั้งปี ซึ่งสไปเดอร์แมน: โฮมคัมมิ่ง คือหนังฟอร์มยักษ์ระดับเมกะบล๊อกบัสเตอร์ปฐมฤกษ์เบิกโรงของทางค่ายโซนี่ พิคเจอร์สฯ ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยกวาดรายได้แบบถล่มทลาย ไต่ระห่ำทะยานมุ่งสู่หลัก 265 ล้าน บาท ซึ่งถือเป็นสถิติรายได้สูงสุดของหนังสไปเดอร์แมน แฟรนไชส์ และยังสามารถทุบสถิติภาพยนตร์ ฟอร์มยักษ์เรื่อง “2012” ข้ึนแท่นหนังทำเงินสูงสุดตลอดกาลของ ค่ายโซนี่ พิคเจอร์ส ไปเป็นที่เรียบร้อย

Sony Pictures
ทั้งนี้ ในปี 2017 ซึ่งถือเป็นปีแรกของการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการรองรับยุทธศาสตร์ในการทำการตลาด และจัดจำหน่ายภาพยนตร์ของบริษัทแม่ในสหรัฐอเมริกา ทางโซนี่ พิคเจอร์สฯ ประเทศไทย จึงได้ต้ังเป้ า ยอดขายบ๊อกซ์ ออฟฟิศ ทั่วประเทศไว้กว่า 800 ล้านบาท ด้วยโปรแกรมภาพยนตร์หลากคุณภาพแบบครบรสถึง 19 เรื่อง

@@@@@@@@@@@@@
“Sony” has newly established “Sony Pictures Entertainment” with beginning the first big movie “Spiderman Homecoming” by breaking all movies’ ratings of Sony.

Chamchuri Square Building, Bangkok, August 10, 2017 – Sony Pictures Studio, one of the major movie entertainment of Hollywood, announces its new entertainment studio under name of “Sony Pictures Entertainment” in 3 main countries of South East Asia, which includes Thailand, after joining its business with Walt Disney Studios for distributing movies with qualities over 2 decades. In 2017, various kinds of movies have been launched for entertaining Thai movie fans along the year, which “Spiderman Homecoming” is the big first movie with blockbuster level of Sony Pictures in the beginning of last July and generated huge income with Baht 265 Million, as highest income of Spiderman Franchise movies and also brakes the big rating movie named “2012” going to the highest income for all time of Sony Pictures.

The 2017, is deemed as the first year for conducting business for supporting its strategy on marketing and distributing the movies of its parent company in USA. Sony Pictures Thailand has targeted its box office sales over Baht 800 Million with 19 quality movies .

Facebook Comments