คณะผู้บริหาร ดีทีจีโอ ผนึกกำลังชี้แจงวิสัยทัศน์ใหม่

คณะผู้บริหาร ดีทีจีโอ ผนึกกำลังชี้แจงวิสัยทัศน์ใหม่

เน้นกลยุทธ์สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า คู่ค้า

สมาชิกองค์กรและบริษัทในเครือทั้งหมดทั้งในและต่างประเทศ

คณะผู้บริหาร ดีทีจีโอ ผนึกกำลังชี้แจงวิสัยทัศน์ใหม่ เน้นกลยุทธ์สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า คู่ค้า สมาชิกองค์กรและบริษัทในเครือทั้งหมดทั้งในและต่างประเทศ

จากซ้ายไปขวา มร. สตีฟ ฮาร์วี่ย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาดดิจิตอล บ.ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จก. (DTGO), นาง ศศินันท์ ออลแมนด์ ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัทดีที (DTGO) รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าที่ปรึกษาด้านวิจัยและนวัตกรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางนวัตกรรม บ. แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จก. (MQDC) , นาย รัช ตันตนันตา ประธานผู้อำนวยการ กลุ่มบริษัทดีที (DTGO) นาย วิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ. แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จก.(MQDC) มร. คริส โอ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ บ. แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จก. (MQDC) ดร. วิทย์ สุนทรนันท์ ผู้อำนวยการบริหาร สายงานกลยุทธ์องค์กรเพื่อสังคม และ รองประธานมูลนิธิพุทธรักษา

 

เมื่อเร็ว ๆ นี้, คณะผู้บริหารบริษัทนำโดยคุณรัช ตันตนันตา (ที่  จากซ้าย) ประธานผู้อำนวยการ กลุ่มบริษัทดีที (DTGO)  และคุณวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) จัดประชุม Corporate Meeting เพื่อชี้แจงตอกย้ำวิสัยทัศน์ใหม่ให้กับสมาชิกองค์กรกว่า 400 คน ให้ทราบถึงกลยุทธ์ขององค์กรจากนี้ต่อไปจะมุ่งเน้นเรื่องการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า (Customer Experience)   รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและสมาชิกองค์กร บริษัทในเครือ คู่ค้าและ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทราบถึงเป้าหมาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต เพื่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตต่อไปในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 

###

 

 

เกี่ยวกับ บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  (DTGO Corporation Limited)

บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญด้านธุรกิจและสังคม เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของคนและสังคมทุกรุ่น โดยผ่านกระบวนการทางความคิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ ควบคู่ไปกับระบบสิ่งแวดล้อม

 

บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ใช้วิธีการแบบบูรณาการในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ มีการให้บริการทางด้านออกแบบสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง การนำเข้าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาที่ดิน

 

นอกจากนี้ บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยังให้ความสำคัญกับกิจกรรมด้านสังคม โดยได้ก่อตั้งมูลนิธิพุทธรักษา ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย และมูลนิธิ  ดีที แฟมิลี่ ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศฮ่องกง ทั้งสองมูลนิธิมีการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจต่อเด็กขาดโอกาสทางสังคม โดยการให้การศึกษาและพัฒนาความรู้ ความสามารถเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้ชีวิตต่อไป

 

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dtgsiam.com

 

เกี่ยวกับ แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC)

MQDC แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทในเครือบริษัทดีทีจีโอคอร์ปอเรชั่น จำกัด (DTGO Corporation Limited (DTGO)โดย MQDC เป็นผู้พัฒนา ผู้ลงทุน และผู้ให้บริการบริหารอสังหาริมทรัพย์ โครงการภายใต้การดำเนินงานของ MQDC ประกอบด้วย โครงการที่พักอาศัยและโครงการมิกซ์ยูส สำหรับไลฟ์ไตล์ที่หรูหราและชีวิตทันสมัยของคนรุ่นใหม่ ภายใต้แบรนด์ ดิ ไอคอนสยาม แมกโนเลียส์ และวิสซ์ดอม ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.mqdc.com/

คณะผู้บริหาร ดีทีจีโอ ผนึกกำลังชี้แจงวิสัยทัศน์ใหม่

Harvey, Senior Vice President, Digital Marketing, DTGO Corporation LimitedMrs. Sasinan Allmand, Executive Vice President, Corporate Marketing & Communications, DT Group of Companies (DTGO) Associate Professor Dr. Singh Intrachooto, Chief Adviser of The Research & Innovation for Sustainability Center (RISC), Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC), a subsidiary of DTGO, Mr. Raj Tanta-Nanta, Group President of DTGO,Mr. Visit  Malaisirirat, CEO of MQDC ,Mr. Chris Ow, Senior Vice President, Hotel and Hospitality Business Unit, MQDC, Dr. Wit Soontaranun, Executive Vice President, Social Contribution Office, DTGO Corporation Limited, and Vice Chairman, Buddharaksa Foundation .

 

 

Recently, DTGO executives, led by Khun Raj Tanta-Nanta (4th from left), Group President, DT Group of Companies (DTGO), and Khun Visit Malaisirirat, (3rd from right) CEO, Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC), hosted a corporate meeting to communicate and emphasize over 400 staff members of a new corporate vision to focus on delivering live customer experience.  This meeting aimed to present executives, staff members, subsidiaries, trade partners and other stakeholders the new corporate vision, mission and future business direction to motivate everyone involved to collaborate together to sustainably grow the company into a world-class corporation.

 

###

 

 

About DTGO Corporation Limited (DTGO)

DT Group of Companies (DTGO) is a Business-Social organization that has been dedicated since its founding in 1993 to the generations of well-being for society through a better understanding of human behavior and holistic living eco-systems.

 

DTGO takes an integrated approach to its business of international real estate development, with a range of services including architectural design, construction management, material-sourcing services and property development.

 

We are committed to adding value in everything we do, adapting to customer needs while ensuring benefits to other stakeholders and society as a whole.  Our property brands, such as Magnolias and Whizdom, are designed based on research-driven principles to ensure customer well-being and quality living.

 

DTGO gave great emphasis on social activities and founded two major philanthropic arms, Buddharaksa Foundation in Thailand and DT Families Foundation in Hong Kong.  Both foundations developed social innovation to create sustainable goods for society.  They also foster a variety of innovative solutions to inspire children in need, such as providing the education necessary to acquire life-changing skills, knowledge and self-confidence.

 

For more information, please visit http://www.dtgsiam.com

 

About Magnolia Quality Development Corporation (MQDC)

Magnolia Quality Development Corporation is a business unit of DTGO Corporation Limited (DTGO), tasked to develop, invest in and provide property management services to real estate project.  MQDC develops high quality residential and mixed-use projects for new generation under The ICONSIAM, Magnolias and Whizdom brands.  For more information, visit www.mqdc.com.

Facebook Comments