Latest

อาเล็ก ธีรเดช ชวนคนชอบออมเข้าร่วมงาน “ยิ่งใช้ TMB ยิ่งได้ดอกเพิ่ม” พร้อมนำทีมคาราวาน TMB Happy Pig โรดโชว์ลงพื้นที่ทั่วไทย

อาเล็ก ธีรเดช ชวนคนชอบออมเข้าร่วมงาน “ยิ่งใช้ TMB ยิ่งไ […]
Read More

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ อีซูซุ เชิญร่วมสัมผัสความพอเพียงที่เพียงพอ ตามแบบวิถีเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน ผ่านภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ ชุด “สุขเพียงพอ เพราะพอเพียง” ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทั่วประเทศ พร้อมกัน 23 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ อีซูซุ เชิญร่วมสัมผัส […]
Read More