Latest

รพ. กรุงเทพ แนะเทคนิคการผ่าตัดไทรอยด์ผ่านกล้องทางช่องปาก โดยไร้แผลเป็น คลายความกังวลเรื่องแผลผ่าตัด เพิ่มความมั่นใจในการรักษา

รพ. กรุงเทพ แนะเทคนิคการผ่าตัดไทรอยด์ผ่านกล้องทางช่องปา […]
Read More