ซีกัลทุ่มงบกว่า 30 ล้านบาท ฉลองครบรอบ 47 ปี  เปิดตัวหนั […]