กระทรวงวิทย์ฯ แถลงก้าวต่อไปของ STARTUP Thailand ปั้น “เ […]