มูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร ร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล ขอเชิญ […]